Barn dör i epidemi

*År 2006 har inletts med en epidemi av barn som dör i diarrésjukdomar. Hittills har 12 barn dött. Under januari registrerades 28 000 fall av olika magsjukdomar på sjukhusen runt om i landet.*

Den vanligaste sjukdomen är rotavirus som smittar via förorenat vatten. De ofta redan undernärda barnen kan inte behålla varken vätska eller fast föda och dör av uttorkning och undernäring.
Överhuvudtaget är förorenat vatten den direkta eller indirekta orsaken till diarrésjukdomarna, och de är speciellt vanliga under torrperioden när det är ont om vatten och det vatten som finns måste ransoneras.
Hälsoministeriet driver en hygienkampanj för att motverka att fler insjuknar. Någon plan på att angripa grundproblemet, det förorenade vattnet, finns inte.


_Daniel Söderqvist_