Avtal med EU medför stora utmaningar

I juni undertecknar de centralamerikanska länderna ett associeringsavtal med EU, som innefattar överenskommelser kring politiska åtaganden, handel och samarbete. När detta väl träder i kraft kommer det att innebära viktiga utmaningar för länder som redan är drabbade av fattigdom och andra sociala missförhållanden.

- Det skulle vara gynnsamt för regionen om man försäkrade sig om tillgången till alla produkter i regionen, framförallt frukt och grönsaker, andra grödor och en del tillverkning, säger experten Jonathan Menkos, från det icke-statliga institutet för finanspolitiska studier i Centralamerika, allt enligt resultat från ett antal studier, genomförda av den ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien.

Avtalet innebär att båda parter är öppna för införsel av andra industriprodukter, något som huvudsakligen gynnar EU, som därmed kommer att få grönt ljus för att sälja bilar, maskiner och investera i tjänster såsom finans, kommunikation, transport och annat, varnar olika experter.

Expert rekommenderar andra marknader

Samtidigt får Centralamerikas länder kvoter för att sälja nötkött, ris, socker, textilier till EU, en marknad med 500 miljoner människor, samt andra eftergifter att exportera kaffe, bananer och rom.

För att fördraget ska nå framgång krävs, enligt Menks, att "kollektiv service, som idag är i stort sett obefintlig på landsbygden i regionen, såsom utbildning, hälsa, vägar, motorvägar och andra medel av kommersiell kommunikation, byggs ut."

Uppskattningsvis lever hälften av Centralamerikas 43 miljoner människor i fattigdom, framförallt i de rurala områdena. Därför antyder experten att regionen istället skulle behöva fokusera på andra marknader, som Sydafrika, Ryssland, Kina och Indien.

Handelsdelen träder i kraft i juni

EU och regeringarna i El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama och Guatemala skrev på den grundläggande texten för avtalet redan 2010 i Madrid efter tre års förhandlingar. Efter det följde en lång teknisk process som kommer att kulminera med nya underskrifter nu i juni.

Chefen för Europeiska kommissionen för Centralamerika och Panama, spanjoren Javier Sandomingo, rapporterar att parterna undertecknar det slutliga avtalet den 28 och 29 juni i Tegucigalpa, samtidigt som Honduras överlämnar det tillfälliga ordförandeskapet i Centralamerikanska integrationssystemet (SICA) till Nicaragua.
Efter det återstår det bara för Europaparlamentet och de lagstiftande organen i varje land att ratificera avtalet för att det ska träda i kraft.

Asymmetriskt avtal

Fredagsmarknad i Estelí, i norra Nicaragua.Francisco Robles Rivera, från la Universidad de Costa Rica, säger att enda motivet för EU är att "stärka de juridiska ramarna för sina investeringar i regionen".

- Särskilt i ett sammanhang som detta, där företag med spanskt kapital, framförallt inom energisektorn, håller på att nationaliseras i enlighet med nationella intressen i Bolivia och Argentina, tillägger han. Avsikten med en ny lagstiftning kring investeringar är att öka möjligheterna för europeiskt kapital att röra sig lättare i regionen, framförallt genom försäkringar, telekommunikation, gruvdrift, turism och andra tjänster.

- Tyvärr slutar sådana här multilaterala handelsavtal alltid med att den som får mer är den som redan har mer, vilket gör dem asymmetriska, säger Virgilio Álvarez, på latinamerikanska samhällsvetenskapliga fakulteten.
Ändå anser han att det är "viktig och nödvändigt" att skriva under något sorts partnerskapsavtal med EU".

- Det skulle innebära framsteg i de integrationsprocesserna som pågår i Centralamerika eftersom, i motsats till frihandelsavtalet med USA, man också har övervägt andra icke-kommersiella faktorer, vidhåller han.

Integrationsprocessen ska förbättras

Som samarbetsmål för regionen innehåller avtalet olika teman, som en förbättring av situationen för den inhemska befolkningen, rättvisa och säkerhet, skydd av miljön, kamp mot klimatförändringarna, energi och transport.

Utöver det beskriver avtalet även politiska dialogmål som ska sträva efter att främja en rad gemensamma värderingar parterna emellan, som respekt för demokratiska principer och grundläggande rättigheter.
- Man skulle kunna föreställa sig att erfarenhet från Europa spiller över på den centralamerikansk integrationsprocessen. Sedan är allt beroende av vår förmåga att ta till oss den erfarenheten, säger Álvarez.

Allvarligt hot 

Andra organisationer ser dock överenskommelsen med EU som ett allvarligt hot mot Centralamerika.

"Europa har lyckats hävda sina kommersiella intressen framför det traditionella ekonomiska samarbetet mot stärkandet av demokratin, styrning och utveckling i Centralamerika. Medan Centralamerika får knappa tillgångar med jordbruksprodukter som socker, textilier, kött och ris har EU helt lyckats öppna upp den centralamerikanska marknaden för ett brett spektrum av jordbruks- och industriprodukter som intresserar dem, som mejeriprodukter, fordon, läkemedel, maskiner och så vidare", konstaterar den icke-statliga organisationen Mesoamerikanskt initiativ för handel integration och utveckling.

Organisationen ifrågasätter också, ifråga om immateriella rättigheter, huruvida EU kommer att göra viktiga eftergifter vad gäller geografiska namn, patent och upphovsrätt, och om man är garanterad full insyn i finanser, transport, energi och så vidare, samtidigt som "Centralamerika tar ett steg tillbaka vad gäller arbets- och miljöskydd jämfört med andra avtal då avtalet med EU inte fastställer påföljder för överträdelse av dessa rättigheter i enlighet med kommersiella intressen".

Text: Danilo Valladares, IPS
Översättning och foto: Simon Lundh, Svalorna