Associeringsavtal mellan EU och Centralamerika drar igång

Handelsdelen av det associeringsavtal som förhandlats mellan EU och Centralamerika kommer att börja gälla i juni, uppgav i förra veckan EU:s ambassadör för Centralamerika enligt den nicaraguanska dagstidningen El Nuevo Diario. 99 procent av alla tullar på varor från bägge regioner försvinner då omedelbart.

Det var Javier Sandomingo, chef för EU:s komission för Centralamerika och Panama, som under en presskonferens i Managua meddelade att avtalet ska undertecknas under ett möte med SICA, Centralamerikas system för regional integration, den 28-29 juni i Tegucigalpa, Honduras huvudstad. Avtalet är det första avtalet EU tecknar som region med en annan region, och innefattar politik, handel och utvecklingssamarbete och är alltså bredare än ett vanligt handelsavtal.

-Den politiska dialogen ska öka och ett nytt utvecklingssamarbete som inte har mycket att göra med det traditionella givare-mottagareparadigmet att göra, sade Sandomingo under presskonferensen.

Olika förutsättningar

Associeringsavtalet har dock fått mycket kritik av bland annat folkrörelser, fackföreningar och civilsamhället för att det förhandlas mellan två regioner som har mycket olika förutsättningar. Enligt Sandomingo har dock detta tagits med i beräkningen.

-Detta kommer medföra fler fördelar för Centralamerika än för oss.

Susanna Daag på CIFCA (Copenhagen Initiative for Centralamerica and Mexico) håller dock inte med.

-Det har argumenterats flitigt för att avtalet innebär småpotatis för EU, men det stämmer inte, säger Susanna Daag till Latinamerika.nu.

-Handelsavtalet med Centralamerika kommer att öppna upp dörren för handel med större block inom Latinamerika för EU, vilket förväntas få stora effekter, framför allt för europeiska servicesektorn.

Små resurser - svårt att hävda sig

Annan kritik, som bland annat framförs på hemsidan för kampanjen ”Ratificera inte i mitt namn”, gäller Centralamerikas roll som råvaruproducent, vilken antas förstärkas genom avtalet, och att mänskliga rättigheter och miljöfrågor får ett svagare skydd med det nya avtalet än med det gällande EU-systemet GSP+. Organisationerna menar att associeringsavtalet försvårar en hållbar utveckling i Centralamerika.
Martha Flores från Movimiento Social Nicaraguense, som under flera år arbetat aktivt mot associeringsavtalet, stödjer den tesen.

-För de småskaliga producenterna är det katastrof. De kan inte konkurrera med stora transnationella företag, det är så asymmetriskt. De stora strukturella olikheterna går inte att lösa inom ramen av en modell som alltid missgynnar den som har små resurser. Tidigare frihandelsavtal med USA har också visat att andelen formella jobb inte har ökat.

Martha Flores menar också att det är förvirrande för folk att de olika delarna av avtalet blir gällande vid olika tillfällen, vilket hon ser som strategiskt av EU och de nicaraguanska institutioner som stödjer avtalet.

-Det är splittrat mellan de nicaraguanska ministerierna.

Associeringsavtalet skrevs först under i maj i Madrid 2010, men från och med 28-29 juni kommer handelsdelen börja gälla. Fortfarande har dock inte avtalet slutgiltigt ratificerats av de centralamerikanska länderna, vilket väntas ske under året. De 27 EU-medlemsländernas ratificiering av förväntas dock ta flera år.

Text och foto: Anna Lok, Latinamerikagrupperna