Argentinska våldtäktsoffer förvägras abort - i strid med lagen

Argentinska kvinnor som blivit gravida efter en våldtäkt har sedan länge haft rätt till en laglig abort. Men trots att de har lagen på sin sida vägrar sjukvården ofta att hjälpa de utsatta kvinnorna.

Abort är förbjudet enligt den argentinska lagstiftningen. Sedan 1921 finns det dock en lag som slår fast att denna regel inte ska tillämpas i de fall en kvinnas liv eller hälsa står på spel, eller om kvinnan blivit gravid efter en våldtäkt.

Trots denna regel så avslöjas det återkommande fall där kvinnor som blivit gravida efter en våldtäkt hänvisas till rättsliga procedurer av läkarna på sjukhusen, trots att fallen inte kräver någon rättslig bedömning.

Argentinska kvinnogrupper har i många år stridit för att åtminstone de kvinnor som har rätt till legala aborter ska få dessa genomförda.

- Abort är en medicinsk åtgärd som läkare och inte domare ska ta beslut om, säger juristen Natalia Gherardi, ordförande för kvinnoorganisationen Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Illegal abort orsakar dödsfall

Trots det generella abortförbudet i Argentina bedömer ickestatliga organisationer att det genomförs runt en halv miljon illegala aborter i landet varje år, och uppskattningsvis ett hundra kvinnor om året avlider i samband med dessa farliga ingrepp.

Enligt Gherardi har många argentinska läkare problem med tolkningen av den lag som ger våldtagna kvinnor rätt till abort. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på hur osäker bedömningarna blir i de fall som får en juridisk prövning. I vissa fall beslutar domaren att aborten får genomföras, andra avvisar fallen eftersom de inte anses behöva en juridisk prövning. Andra domare slår fast att aborten inte får genomföras - i strid med den gällande lagstiftningen.

År 2007 lanserade landets hälsovårdmyndigheter en publikation som syftade till att minska antalet fall som överlämnas till domstolarna. I denna skrift slog myndigheterna fast att landets kvinnor i många årtionden har förvägrats möjligheten att utnyttja sin rätt till att under vissa omständigheter få genomgå en abort. Hälsovårdmyndigheten underströk samtidigt att det är "statens skyldighet att garantera denna rättighet", samt att sjukhusen är tvingade att genomföra ingreppet, utan att först behöva konsultera de rättsliga myndigheterna.

Trots dessa klargöranden så rapporteras det återkommande om nya fall där sjukhus förvägrat våldtagna flickor och kvinnor abort.

11-åring nekades abort

Det senaste fallet inträffade i januari i år i provinsen Entre Ríos, där en elvaårig flicka blivit gravid efter en våldtäkt. Läkarna på det sjukhus flickan besökte krävde en rättslig prövning av fallet, och den domare som tog sig an fallet beslutade att aborten inte skulle få genomföras. Dessutom gick provinsens sjukvårdsansvarige politiker, Hugo Cettour, ut offentligt och hävdade att om flickan var stor nog att bli gravid så var hon också mogen att bli mamma.

Dessa påtryckningar, som dessutom förstärks av både den katolska kyrkan och evangeliska grupper, leder ofta till att våldtagna kvinnor och flickor ger upp kampen för sina juridiska rättigheter.

- Detta blir nästan alltid resultatet när det gäller fattiga eller marginaliserade kvinnor, säger juristen Gabriela Filoni till IPS.

Filoni arbetar för det feministiska nätverket Cladem, som tillsammans med andra organisationer sett till att ett argentinskt fall fått internationell uppmärksamhet. Resultatet blev att FN:s kommission för mänskliga rättigheter förra året beordrade den argentinska staten att betala skadestånd till en utvecklingsstörd ung kvinna som förvägrats abort efter att ha blivit våldtagen.

- Vi vill se en politisk eller juridisk åtgärd som leder till att fall av den typen inte kommer att upprepas, säger Filoni.

Den unga utvecklingsstörda kvinnan blev gravid år 2006 efter att ha våldtagits av en släkting i Buenos Aires. När kvinnan tillsammans med sin mamma besökte ett sjukhus för att begära en abort vägrade dock läkarna att genomföra ingreppet och remitterade istället kvinnan till ett annat sjukhus. På det andra sjukhuset hänvisades dock fallet till en domstol, som beslutade att aborten inte skulle få genomföras. Ett beslut som överklagades, men slogs fast av en högre insats.

Efter en andra överklagan beslutade dock provinsens högsta domstol att den våldtagna kvinnan hade rätt till en legal abort, och domstolen påpekade dessutom att fallet aldrig ens skulle ha blivit föremål för en rättslig prövning.

Men trots denna dom så vägrade sjukhuset att genomföra aborten, då med hänvisning till att graviditeten var för långt gången. Det hela slutade med att den våldtagna kvinnans familj tvingades anordna med en illegal abort för att avsluta graviditeten.

Den utvecklingsstörda kvinnans två systrar blev på grund av den tidskrävande processen av med sina arbeten, och dessutom trakasserades systrarna av katolska grupper som krävde att familjen skulle ge upp kampen för att få en abort utförd.

Text: Marcela Valente/IPS
Foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna