AP-fonderna tilldelas årets Greenwashpris

I samband med Almedalsveckan delade miljöorganisationen Jordens Vänner ut årets Greenwashpris. I år gick priset till de svenska AP-fonderna för deras miljö- och etikmässigt ohållbara investeringar i bland annat olje- och gruvindustrin.

Jordens Vänner delar årligen ut det Svenska Greenwashpriset, till ett företag, organisation eller person som lovat mer än de kunnat hålla när det kommer till miljöåtgärder och som istället lagt energi på att skapa en grön image; så kallad greenwashing.

I år gavs priset till de svenska AP-fonderna som nominerades till priset för deras investeringar i bland annat oljebolag och för att de bryter mot sina egna riktlinjer. Nomeneringen löd:

"De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik."

Även vi på Latinamerika.nu har tidigare uppmärksammat AP-fondernas oetiska investeringar, bland annat i olika kanadensiska gruvföretag som är verksamma i Latinamerika.

Förutom AP-fonderna var även ICA, Stockholms stad och Fortum Värme nominerade till årets Greenwashpris.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Fakta

Greenwashing innebär att företag som sysslar med miljöfarlig,
eller icke miljövänlig, verksamhet försöker skapa en bild av sig som
miljövänliga genom till exempel marknadsföring.