"Allt har förändrats radikalt"

I juni förra året avsattes Paraguays president Fernando Lugo under kuppliknande former genom en så kallad riksrätt. Latinamerika.nu har träffat Adolfo Gimenez, en av ledarna inom vänsterpartiet Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS), för att tala om det politiska läget i landet sedan Lugo avsattes.

- Direkt efter kuppen fanns en känsla av hjälplöshet, men återhämtningen sker nu tack vare motståndets kamp och vilja att återställa demokratin, säger paraguayanen Adolfo Gimenez.

Han är presstalesman och ledare inom Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS), ett politiskt parti som integrerar Frente Guasu, Paraguays främsta vänsterblock. Intervjun med honom sker sex månader efter statskuppen som tvingade dåvarande president Fernando Lugo att avgå.

Kuppen genomfördes den 22 juni 2012 av nyliberala krafter inom samlingsregeringen, bestående av vänster och mittenpartier, som Lugo ledde sedan 2008, kort efter att elva småbrukare och sex poliser dödats i samband med en avhysning av jordockupanter utanför staden Curuguaty, i östra Paraguay.

Adolfo Gimenez menar att Francos parti, Partido Liberal Radical Auténtico och dess allierade tog vara på händelserna i Curuguaty för att snabbt avsätta Lugo och etablera en aggressivt nyliberal politik som gynnar eliten och stora företag.

- Massakern i Curuguaty var ett montage iscensatt av kuppmakarna för att bli av med Lugo, säger Adolfo Gimenez.

Avhysning ledde till massaker

Massakern skedde när myndigheterna försökte vräka småbrukare som hade ockuperat mark. Lugos motståndare inom regeringen anklagade honom för att bära ansvaret för händelsen, för att sympatisera med jordockupanterna och för att ha stöttat jordockupationer i regionen Ñacunday, där åtskilliga stora sojaodlingar finns. Det ledde till en hastig riksrätt och Lugos avsättning den 22 juni. Vice-presidenten, Federico Franco, tillträdde som interimspresident och kommer att vara det fram till presidentvalet i april i år.

Utredningen om händelserna i Curuguaty har varit mycket bristfällig och partisk, enligt Adolfo Gimenez. Den nya regeringen har inte visat något intresse för att undersöka varför vräkningen förvandlades till en massaker och vilka personer beordrade det, anser han.

- Det var en kupp som arrangerades av en grupp oligarker och deras borgerliga partier tillsammans med näringslivsorganisationer och massmedia, säger Adolfo Gimenez och fortsätter:

- Allt har förändrats radikalt. Franco har tvingat fram nyliberalismen progressivt för att främja oligarkin samt en liten grupp av allierade och de transnationella företagen. Det var den dolda planen som de redan hade när de bildade samlingsregeringen med Lugo.

"Ingen pratar om jordreform längre"

Kuppen har fått stora konsekvenser för samhället trots den korta tiden som Federico Franco har varit vid makten. I ett land där samhällsklyftorna är stora är regeringens stöd nödvändigt för att lösa fattigdomsproblemet men den nya regeringen har tagit bort frågan från agendan. I Paraguay ägs 80 procent av jordbruksmarken av endast 2 procent av befolkningen vilket gör landet till ett av världens mest ojämlika.

Franco har också, enligt Adolfo Gimenez, stoppat markmätningarna som hade påbörjats under Lugos tid som president för att verifiera vilka lantgårdar tilldelades illegalt till inhemska och utländska producenter. Enligt Sannings- och rättviskommissionen hamnade nämligen 6,75 miljoner hektar mark i orätta händer på olaglig väg under Strossners 35 år långa militärregim och ytterligare 1 miljon hektar togs från sina rätta ägare under de efterföljande 15 åren.

- Nu pratar ingen längre om jordreform. Det försvann från dagordningen för att gynna stora markägare i och med att Lugo avsattes. Regeringen sammanställer en ny lag för att privatisera offentliga företag genom att överlämna dem till privata aktörer, säger Adolfo Gimenez och konstaterar vidare att socialpolitiken också har hamnat i bakgrunden.

- Ingen talar om nya bostadsprojekt och utökningen av den offentliga utbildningen och hälsovården i hela landet längre.

Text och foto: Oscar Barajas Rojas, praktikant Latinamerikgrupperna

 

Röster från Latinamerika

Fakta

Valförbundet Frente Guasu, som bildades 2010 av vänsterpartier och sociala rörelser, är just nu den tredje politiska kraften i Paraguay. Valförbundet leds av Fernando Lugo och framstår som en socialistisk motståndsorganisation vars mål är att återinföra de sociala reformer som Francos regering helt har förkastat. Anibal Carrillo Iramain är rörelsens presidentkandidat. Han var tidigare politisk sekreterare för vänsterpartiet, Partido Popular Tekojoja.