Allt fler självförsvarsgrupper i Mexiko

Medan staten står handfallen inför det narkotikarelaterade våldet börjar civila självförsvarsgrupper bli allt vanligare i Mexiko. Grupperna själva menar att deras syfte är att skydda sig och sina bostadsområden, men det finns en växande oro kring gruppernas legala status och risken att de kränker mänskliga rättigheter.

Självförsvarsgruppernas växande närvaro i Mexiko syntes tydligt den 6 januari då 800 primitivt beväpnade personer samlades i Ayutla de los Libres i delstaten Guerrero, med syftet att skydda sig själva mot narkotikamaffians mord, utpressningar och kidnappningar. På eget initiativ arresterade de ett femtiotal misstänkta brottslingar som de senare avsåg ställa inför rätta i egna folkliga rättegångar, asambleas populares. Efter en överenskommelse lämnades dock 31 av de misstänkta brottslingarna över till delstatsåklagaren, medan resten frigavs, detta i utbyte mot att dessa civila så kallade "grannskapspoliser" ska få verka inom ett lagligt ramverk.

Riskfyllt fenomen

Det utbredda våldet i Mexiko har gjort att självförsvarsgrupperna spridit sig till flera delar av landet. Förutom i Guerrero där grupperna varit starkast, rapporterar tidningen El Comercios nätupplaga att grupper även existerar i åtta andra delstater.
Fenomenet med självförsvarsgrupper anses dock mycket riskfyllt, då det kan bidra till mer kriminalitet i ett samhälle som redan har svårt att hantera brottsligheten. Exempelvis har det rapporterats hur 51 medlemmar ur en försvarsgrupp i Michoacán gripits för att ha kopplingar till knarkkartellen Jalisco Nueva Generación.

Själva begreppet självförsvarsgrupper kan också sägas ha en negativ klang i många latinamerikanska länder där dessa grupper inte sällan förknippas med grova människorättsövergrepp. I Colombia har det skapats självförsvarsgrupper till följd av den interna konflikten, grupper som så småningom infiltrerats av paramilitärer och som blivit ökända för sina människorättsbrott. Den colombianska erfarenheten visar, enligt magasinet Excelsior "att det inte finns ett större hot mot staten än skapandet av civila grupper som reser sig med vapen samtidigt som de använder en diskurs om självförsvar".

Text: David Scott, frilansskribent