Aktivist dödad i argentinsk jordkonflikt

Cristian Ferreyras kamp för rätten till familjens mark kostade honom livet. I onsdags sköts han till döds av en person som uppges vara anlitad av en lokal industrijordbrukare. Konflikten är en av flera med samma grund; industriföretagare köper mark med hjälp av falska papper och avhyser sedan genom hot och våld de jordbrukare som bor på marken.

Christian Ferreyra var aktiv i den lokala jordburksrörelsen Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase, som ingår i den internationella bonderörelsen Via Campesina. På onsdagen ska han tillsammans med andra aktivister ha planerat för en aktion mot en av traktens industrijordbrukare när två män plötsligt uppenbarade sig i lokalen. Männen, som uppges vara anställda av företagaren, sköt Christian Ferreyra till döds och ytterligare en person skadades.

- Christian hade mottagit flera hot tidigare. Dessutom ska företagaren ha sagt att han skulle döda någon av aktivisterna, att det krävdes för att få tyst på resten. Men självfallet kommer vi inte att låta oss tystas, säger Deolinda Carrizo, kommunikatör för organisationen Mocase, till Latinamerika.nu.

Området från vilket företagaren vill avhysa de boende bönderna är ett av få i provinsen Santiago del Estero, i norra Argentina, där det fortfarande växer skog. Många av invånarna tillhör ursprungsbefolkningen och har brukat jorden i generationer.

Hundratusentals hektar i konflikt

Nu har industriföretagare med hjälp av falska papper köpt stora landområden som de vill skövla och börja odla genmodifierad soja på. Odlingen av just genmodifierad soja har mångdubblats i Argentina de senaste åren och täcker i dagsläget 56 procent av landets jordbruksmark, skriver tidningen Pagina 12.

- Det är främst Kina som köper sojan. Det sprutas ju väldigt mycket gifter på den så många länder i Europa vill inte köpa den, säger Deolinda Carrizo.

För att kunna sätta sina planer i verk måste dock de små lantbrukarna drivas bort från marken. Ofta sker det genom hot och våld.
- Det är till exempel vanligt att företagarna stänger av vattentillförseln, stänger av vägar, hotar barnen när de är på väg till skolan och det har även hänt att djur dödats och lador bränts.

Organisationer som Mocase försvårar avhysningarna och ogillas därför av företagarna.
- Vi tillåter inte avhysningarna. Vi organiserar oss genom att ockupera marken och göra flera typer av motaktioner.

I Santiago de Estero pågår just nu konflikter kring 2000 hektar mark. Totalt i Argentina pågår konflikter kring 300 000 hektar mark, enligt Mocase.
- Det låter kanske som jättemycket, men långt ifrån all mark går att odla på, stora områden är väldigt torra. Ibland krävs två hektar till bete för en ko.

Politikerna på företagarnas sida

Deolinda Carizzo säger att det finns flera vittnen till mordet på Cristian Ferreyra och att man vet vem mördaren är. Problemet är att både rättsväsendet och provinsens höga politiker ser mellan fingrarna när det gäller den här typen av händelser.
- De är för industrijordbruken.

Mocase och flera andra sociala organisationer och organisationer för mänskliga rättigheter kräver nu att polis, rättsväsende och politiker tar sitt ansvar och att rättvisa skipas.
- Vi vill se både mördaren och företagaren bakom lås och bom. Vi vill också att det införs en lag som förbjuder avhysningar och som tar till vara på både lantbrukarna och ursprungsfolkens rättigheter. Vi kräver rättvisa. Och vi kommer att kämpa till de yttersta konsekvenserna.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Alakasam/Wikimedia Commons

Fakta

De senaste två åren har fyra jordbrukare dödats i jordkonflikter i Argentina.
Enligt
argentinsk lag har du laglig rätt till mark som du brukat längre än 20
år. Argentina har även ratificerat ILO konventionen 169, som handlar om
ursprungsfolkens rättigheter, och i den nationella konstitutionen finns
en klausul som förbjuder avhysningar. Men dessa lagar appliceras mycket
sällan.

Källa: Tidningen Pagina 12 www.pagina12.com.ar