Affärsmän dominerar Piñeras regering

På tisdagskvällen presenterade Chiles blivande president, Sebastian Piñera, sin nya regering. Majoriteten av ministrarna är manliga, framgångsrika företagare. Endast sex är kvinnor.

Enligt tidningen El Mostrador är det bara fyra av de 22 ministrarna som har ett längre förflutet inom politiken, medan flertalet av de övriga blivande regeringsmedlemmarna representerar eliten i Chiles företagsvärld. Ett exempel på detta är den blivande utrikesministern, Alfredo Moreno Charme, som bland annat är direktör för en av Chiles största varuhuskedjor, Fallabella. Moreno uppges även vara en av Agustín Edwards, ägare till Chiles största mediehus, personliga rådgivare. 

Mindre jämställt

Jämställdheten i den nya regeringen försämras i jämförelse med den sittande regeringen. Bara sex av de 22 blivande ministrarna är kvinnor och de poster de tilldelats hör till de mjukare, bland annat är den kommande bostadsministern och miljöministern kvinnor. I den sittande regeringen är tio av de 22 ministrarna kvinnor.

Lisa Karlsson