Abortlagstiftning kritiseras hårt i El Salvador

El Salvadors abortlagstiftning har kommit att debatteras flitigt den senaste månaden efter att en kvinna på läkares inrådan vädjat till Högsta Domstolen att få tillstånd att genomgå en abort. Den 22-åriga kvinnan lider av sjukdomen Lupus och njursvikt och läkarna har därför klassat graviditeten som en högrisk graviditet.

Genom ultraljud har det också kunnat konstateras att fostret saknar stora delar av hjärnan och därför inte har några chanser att överleva utanför livmodern. Det var för snart två månader sedan som läkarna rådde Beatriz att genomgå en abort, men av rädsla för rättsliga efterföljder har de inte vågat genomföra ingreppet.

All form av abort är sedan 1998 förbjudet och straffbart i El Salvador. En kvinna som genomgår en abort kan dömas från tre till åtta års fängelse och den vårdpersonal som utför ingreppet kan få upp till fem års fängelse. Beatriz advokater skickade därför en förfrågan om undantag från abortförbudet till landets Högsta Domstol den elfte april.

Advokaterna menar att totalförbudet mot abort strider mot landets konstitution där det slås fast att staten ska värna alla medborgares liv och hälsa. Beatriz har med undantag för en telefonintervju inte pratat med media, men igår släpptes en video där hon förklarar att det enda hon vill är att leva, och att hon hoppades att Högsta Domstolen ska hjälpa henne med det.

Internationellt tryck

Beatriz fall ställer således abortlagstiftningen på sin spets och fallet har mobiliserat hela den salvadoranska feministiska rörelsen. Det finns ett flertal organisationer som jobbar med just abortfrågan men de har fram tills nu haft svårt att få upp frågan på dagordningen.

Den senaste månadens intensiva debatt om just abortlagstiftningen har därför varit unik. Den nationella rörelsen till stöd för Beatriz har även lyckats väcka internationell uppmärksamhet. Bland annat så har Amnesty international lyft upp fallet och Förenta Nationerna har vädjat till regeringen att tillåta en abort.

Stora demonstrationer har organiserats för att pressa makthavarna till beslut i abortfrågan.: Joanna Korbutiak

 

 

 

 

 

 

 

Alla är dock inte överrens om att Beatriz borde tillåtas en abort. Bland de mest aktiva abortmotståndarna är organisationen Ja till livet som vädjat till Beatriz att sätta sitt barn i första rummet. Även katolska kyrkan har uttalat sig emot en abort och abortmotståndarna anklagar den feministiska rörelsen för att endast använda fallet Beatriz som en förevändning för att legalisera abort. De har även öppet ifrågasatt huruvida kvinnans hälsotillstånd verkligen är så dåligt som läkarna säger och de hävdar att fostret kan överleva då ultraljudet kan ha fel.

Från de parlamentariskt håll har det däremot varit tyst, både från regeringshåll och från oppositionen. Den enda politiker som uttalat sig är hälsoministern María Isabel Rodríguez, som klarlagt att hon stöder en abort och att det offentliga sjukvårdssystemet är beredd att utföra en sådan.

Oviss utgång

Trots det nationella och internationella trycket till stöd för en abort fortsätter Högsta Domstolen och regeringen att tiga. Spekulationerna är flera kring varför domstolens besked, som i normala fall brukar ges inom några dagar, dröjt över en månad i det här akuta fallet.

Den främsta teorin är att de genom att dröja undviker att ta aktiv ställning. Politikernas tystnad kan förklaras med att det nästa år hålls presidentval och inget av partierna vill göra abort till en valfråga. Det är också oklart om det är regeringen eller Högsta Domstolen som bär ansvaret för Beatriz fall.

För varje vecka som går försämras Beatriz hälsotillstånd och möjligheterna för att kunna genomföra en abort minskar i takt med att graviditeten fortgår. Det alternativ som tycks återstå för läkarna i dagsläget är att inom några veckor sätta igång en förtidig födsel. Konsekvenserna för fostret är desamma, men ingreppet klassas enligt lagen inte som en abort då graviditeten passerat vecka 21. Riskerna för Beatriz är däremot högre och hon har därmed hamnat i just den situation som läkarna genom en abort ville undvika för snart två månader sedan.

Beatriz har, som många kvinnor före henne, vägrats en abort, men det är mycket möjligt att hennes fall kommer att leda till en förändring av abortlagstiftningen på sikt.

Text: Joanna Korbutiak, frilansskribent
Foto: Joanna Korbutiak & Lissette Guevara