Abortfrågan aktuell i Perus presidentval

Diskussionen kring det rådande abortförbudet är kontroversiell i Peru och den illegala abortindustrin kräver varje år nya offer. Kandidaterna i presidentvalet som hålls på söndag har försiktigt diskuterat frågan, men kritiker menar att politikerna låter sig påverkas av kyrkan i debatten.

 "Vi visar vår kärlek genom att använda preventivmedel" står det på tavlan. Bredvid är ett skrattande p-piller ritat med färgkritor. Runt tavlan sitter en grupp tonårstjejer med sina bebisar i famnen, dricker knallgul Inka kola och lyssnar på läraren. Det är onsdagseftermiddag och gruppen för tonårsmödrar har samlats på Casa del Bien-Estar, huset för välbefinnande, som drivs av kvinnoorganisationen Manuela Ramos. I huset finns en öppen mödravårdsklinik för stadsdelens kvinnor och unga. Casa del Bien-Estar ligger längst ner i den dammiga dalen i en av Limas fattigaste kåkstäder Pamplona Alta.

Rosa Carpio, som har jobbat på Casa del Bien-Estar i fjorton år, visar runt i huset. Hon var en av de aktivister som startade projektet som ger kvinnorna i Pamplona Alta tillgång till subventionerad mödravård, preventivmedel och juridisk rådgivning om de blivit misshandlade.

- Många kvinnor kommer hit för att de inte har råd att gå till klinikerna inne i stan. De kommer kanske hit för att göra ett graviditetstest eller en ultraljudsundersökning, men när de börjar berätta om sina hemförhållanden är det vanligt med historier om att de blivit våldtagna eller slagna av sina makar eller släktingar, berättar hon.

Sexdebuterar vid 13

Rosa Caripo.: Anna DahlbeckSärskilt utsatta är tonårsflickorna. Den stödgrupp som startats för tonårsmödrar ger flickorna tillgång till gratis undersökningar, preventivmedel och samtal om sexuell hälsa. En undersökning som genomförts av Manuela Ramos visar att genomsnittsåldern för sexdebut är 13 år för flickor i Limas fattigaste områden, och att debuten för många flickor är ofrivillig. Abort är med några få undantag olagligt i Peru och bland fattiga och ursprungsfolk är det många flickor som föder sitt första barn innan de fyllt 19 år.

Många som bor i Pamplona Alta är ursprungsfolk som inte har spanska som förstaspråk, och bland ursprungsbefolkningarna i Peru finns också den största delen av landets papperslösa. De saknar därmed en röst i söndagens presidentval.

Också här ute i kåkstäderna har de grällt färgade kampanjaffischerna smällts upp med löften om ett rättvisare Peru. Toppkandidaterna är den före detta presidenten Alejandro Toledo, ex-militären Ollanta Humala och Keiko Fujimori, dotter till ex-presidenten Alberto Fujimori som nu sitter fängslad för de brott mot de mänskliga rättigheterna som han begick under sin regeringstid.

Skillnad mellan stad och land

Bort från ökendammet och in mot Limas idylliskt gröna stadsdel Miraflores. Här jobbar Susana Chávez för organisationen Promsex, som arbetar för att stärka rätten till mödravård, preventivmedel och säkra aborter. Nu har abortfrågan också blivit någonting som försiktigt börjat diskuteras inför presidentvalet. Att öppet ta ställning för abort är mycket kontroversiellt. Abort är olagligt i Peru, med undantag från den så kallade terapeutiska aborten, som får utföras om kvinnans liv och hälsa riskeras. Den terapeutiska aborten är laglig men få läkare vågar utföra den eftersom det saknas tydliga riktlinjer för när den får tillämpas.

Susana Chávez.: Anna Dahlbeck- Det finns en utspridd uppfattning om att det är normalt att kvinnor riskerar sina liv under graviditeter och förlossningar. Och det grundar sig i en stor okunskap om kvinnors rättigheter. Många kvinnor som har rätt till terapeutisk abort nekas den möjligheten, säger Susana Chávez.

Men för de kvinnor som har råd att betala ser situationen annorlunda ut.

- Om du frågar runt här inne i storstan om folk känner någon som har dött i samband med en graviditet, så skulle du få svaret nej. Men om du ställer samma fråga till någon ute på landsbygden, så skulle du få ett helt annat svar.

Susana Chávez berättar att storstadskvinnor med pengar kan göra säkra aborter på illegala kliniker, eller lättare få tillgång till den terapeutiska aborten eftersom privata vårdgivare tolkar lagstiftningen friare. Mödradödligheten är hög i Peru och enligt WHO är de illegala aborterna den näst största orsaken bakom dödsfallen.

- Det är ute på landsbygden som problemen är störst, där kvinnor är utelämnade till den regionala sjukvården som är mycket bristfällig. Och det är där de mest utsatta grupperna bor, och där de illegala aborterna osäkra. Det finns tusen historier om tonårsflickor som lurats att göra en injektion som inte avslutar graviditeten utan bara leder till komplikationer, eller som köpt overksamma abort-piller, säger Susana Chávez.

Kyrkans makt stor

Susana Chávez berättar att hälsopolitiken i Peru länge färgats av den katolska kyrkans mest konservativa grupper, eftersom de motsätter sig en sexualundervisning som beskriver konkreta preventivmetoder, fri utdelning av dagen-efter-piller och en legalisering av abort.

- Det finns en stark lobbyrörelse som inte vill prata om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Här i Peru är de konservativa delarna av kyrkan är en liten grupp med stor makt och hög röst, och de påverkar politikerna.

Alejandro Toledo.: Valter Camapanato/ABrPresidentkandidaterna har alla uttalat sig om den känsliga frågan. Kandidaterna Keiko Fujimori och Ollanta Humala betonar båda att de vill "försvara livet" och därför vill behålla lagstiftningen som den är idag. Alejandro Toledo har pendlat i frågan. I februari gick han inför den internationella pressen ut med att säga att "Personer ska ha rätt att välja, och med all respekt, så kan inte kyrkan lägga sig i". Hans uttalande mötte stark kritik i hemlandet och några dagar senare sa han "Om en kvinna blir utsatt för övergrepp och hamnar i en position att hon väntar ett oönskat barn ska vi ge henne friheten att välja". I sina senaste uttalanden menar han sig ha blivit felciterad av den internationella pressen och betonar att också han självklart älskar livet och inte är för abort.

Susana Chávez menar att politikerna låter sig påverkas av kyrkans mest konservativa.

- Idag är det fler politiker som talar om abort än förut, men de är rädda. De känner av censuren och kontrollen från kyrkans mest konservativa, som är emot aborten. Det handlar också om image man vill ge väljarna. Många politiker tror att de här frågorna kommer leda till att de förlorar i popularitet.

"Staten har frånsagt sig sitt ansvar"

Susana Chávez betonar att det bara är vissa delar av den katolska kyrkan som driver anti-abortfrågan. Det finns krafter inom den katolska kyrkan som är av en helt annan åsikt, bland annat den växande motståndsrörelsen Catholics for a free choice, som arbetar aktivt för att kvinnor ska få göra abort.

- Problemet är inte kyrkan i sig, utan att den peruanska staten har frånsagt sig sitt ansvar i frågan om abort och mödravård. Jag vill bara att staten tar sitt ansvar för att ge sina medborgare vård, men också att läkarna informeras om sina skyldigheter att rädda kvinnors liv, säger hon.

Tillbaka till Pamplona Alta. Solen håller på att gå ner och speglar sig i husens plåttak. Rosa Carpio blickar ut över det månliknande ökenlandskapet och är inte särskilt intresserad av att prata om någon av presidentkandidaterna. Hon vet att hon och hennes kollegor har hjälpt kvinnorna härute genom åren - och att den politik som förs sällan når ända fram till Pamplona Alta, oavsett vem som sitter i makten.

Text och foto: Anna Dahlbeck, Röda Korsets Folkhögskola, Peru

Fakta

Abort och mödravård i Peru

Abort är olagligt i Peru, förutom den terapeutiska aborten som får utföras när kvinnans liv eller permanenta hälsa är i fara. Läkare kan dömas till fyra års fängelse om de utför en abort på felaktiga grunder. 2006 utförde statliga sjukhus 699 lagliga terapeutiska aborter. Antalet illegala aborter beräknas vara 352 000 varje år, enligt kvinnoorganisationen Flora Tristan.

De illegala aborterna och komplikationer efter dem tros vara en de största orsakerna till mödradödligheten. Det finns stora skillnader mellan rika och fattiga kvinnor och ursprungsfolk i Peru när det kommer till mödravård. 2007 födde endast 36,1 procent av de fattigaste på landet på ett sjukhus. Bland de rika i städerna var siffran 98,4 procent.

18,1 procent av alla ursprungskvinnor papperslösa vilket betyder att de står helt utanför de sociala program som ger gratis sjukvård till landets fattiga. Det är också vanligare med unga mödrar bland ursprungsfolken och de fattiga. 2006 var tonårsmödrar fem gånger vanligare i den fattigaste gruppen gentemot den rikaste.

Research: Elina Blomberg
Källor: www.unfpa.org, Human rights watch: My Rights, and My Right to Know, Amnesty International: Fatal flaws

Kommentarer

Väldigt kul att få läsa om Peru då deras presidentvalskampanj håller på fram till juni.

Bra fakta o intervjuer. /Göran Nordling

jätteintressant läsning och bra skrivet, hoppas på en snar förändring på sättet att se på aborter.