2010: ännu ett år av försök att bomba fram fred i Colombia

2010 var året då Colombias säkerhetsstyrkor besegrade Farcgerillans militäre ledare Mono Jojoy. Men var det också det definitiva nederlaget för gerillan? Ja, enligt regeringsföreträdare. Nej, enligt oberoende forskare.

Mono Jojoy var Farc:s högste militäre ledare. Foto: U.S. State Department.

Det var i september som Farcgerillans östra division och dess ledare Jorge Briceño, mest känd som Mono Jojoy, besegrades av statens väpnade styrkor. Operation Sodom var landets största bombanfall genom tiderna. 30 flygplan, 27 helikoptrar och 30 ton bomber användes för att oskadliggöra Farcgerillans mest fruktade ledare.

Mono Jojoy var Farc:s militärstrateg och hjärnan bakom planen att med stora styrkor attackera och åsamka Colombias armé nesliga nederlag. Han låg bakom Farc:s stora expansion på 1990-talet, då inget tycktes hindra gerillans framfart.

De delar av Colombia där Farcs östra division opererade 2010. Källa: Corporación Nuevo Arco Iris

Men det var då. Innan den USA-stödda Plan Colombia sattes i verket och landet blev världens tredje största mottagare av militärt stöd från USA. Efter de kraschade fredsförhandlingarna i början på 2000-talen kom förre presidenten Alvaro Uribe till makten med löfte om att slå tillbaka gerillan med militära medel.

Åtta år senare ser konfliktens spelplan annorlunda ut. Staten har satsat stort på inköp av attackhelikoptrar och bombplan. Samtidigt har man revolutionerat underrättelseverksamheten. Nuförtiden delar polisen, militären och säkerhetstjänsten med sig av sin information sinsemellan. Dessutom har man lyckats engagera civilpersoner i stora nätverk av informanter. Sammantaget har detta lett till att krigslyckan vänt för staten.

Den nye presidenten Juan Manuel Santos, som tillträdde i somras, gick till val på att fortsätta den militära offensiven mot Farc. Och inget tyder på att Santos skulle ha för avsikt att inleda några nya fredsförhandlingar.

Farc:s högste ledare Alfono Cano. Foto: U.S. State Department

Gerillans nya strategi

Så långt ser det alltså ut som att staten håller på att besegra gerillan militärt. Fast läser man istället årsrapporten från det oberoende forskningsinstitutet Corporación Nuevo Arco Iris, får man en delvis annan bild. Enligt rapporten så har förvisso Farcs östra division besegrats. Men dess västra division har istället expanderat. Där har Farc lyckats förverkliga de militära delarna av sin nya strategi "Plan 2010".

Planens militära del innehåller flera element. För det första en snabb decentralisering, för att göra gerillan mindre sårbar i de fall de högsta befälen slås ut. För det andra att enbart röra sig i trupper om max tolv man, för att minska risken att bli upptäckta och utsatta för bombräder. Och för det tredje en återgång till traditionell gerillakrigföring med krypskyttar, bakhåll och landminor.

Provinser där Farc:s västra division opererar. Källa: Corporación Nuevo Arco Iris

Vad kan man då vänta sig av år 2011 för Colombias snart 50-åriga konflikt? Mer av samma vara. Detta år kommer Colombias säkerhetsstyrkor att koncentrera sig på att hitta och eliminera Farc:s högste ledare, Alfonso Cano, som basar över gerillans västra division. Metoden kommer att vara densamma som under de senaste tre åren, att via infiltratörer fiska fram information om var ledaren befinner sig, för att sedan med dussintals bombplan och attackhelikoptrar bereda marken för hundratals elitsoldater.

Det återstår att se om Farcgerillans nya strategi kommer att kunna hejda statens på senare år framgångsrika krigföring. Men en sak är säker, år 2011 kommer inte att gå i fredens tecken.

Text: Lari Honkanen

Fakta

Colombias konflikt 2010 i siffror

Antal aktiva gerillasoldater: ca 7 000

Antal militärer och poliser: ca 450 000

Stupade gerillasoldater: 473

Stupade poliser och militärer: 357 (fram till oktober 2010)

Avmobiliserade gerillasoldater: 2 206

Oskadliggjorda poliser och militärer: 1 855

Kidnappade poliser och militärer: 19

Antal militära aktioner från Farc: 1 598

Källor: http://www.derechoshumanos.gov.co/ och http://www.nuevoarcoiris.org.co/